DRUŽINA MAČK

Za MAČKE (družina Felidae) lahko rečemo, da so najbolj zverske od vseh zveri, saj se prehranjujejo skoraj izključno z vretenčarji. So v samem vrhu mnogih prehranjevalnih piramid, številne vrste pa, razen človeka, nimajo sovražnikov.
Predniki zdajšnjih mačk (poddružina Felinae) so se prvič pojavili šele v miocenu (pred 25 milijoni let), začetki razvoja družine pa segajo v eocen (pred 50 milijoni let). Sabljasti tigri, katerih najznačilnejši predstavniki so bili iz rodov Homotherium in Smilodon, so znani že iz začetka oligocena (pred 38-26 milijoni let). Osnovna razlika med velikimi mačkami iz rodu Panthera in malimi mačkami (rod Felis) je v načinu oglašanja. Prve lahko rjovejo, ne morejo pa presti, male mačke pa lahko predejo, ne morejo pa se rjoveče oglašati. Velikim mačkam omogoča rjovenje posebna zgradba grgavca. Podjezičnico (kost, ki leži v osnovi jezika) je zamenjal gibek hrustanec, ki omogoča večjo gibljivost grgavca.
Gostota dlake, barva in vzorec kožuha se spreminjajo glede na okolje. Osnovno barvo, ki je navadno rjavkasta, sivkasta, rjavkasto rumena ali zlato rumena, pogosto dopolnjuje vzorec temnih peg, obročev, prog ali rozet.Pri mnogih vrstah se od notranjega očesnega kota prek nosu vleče temna črta, imenovana solzna proga.


VELIKE MAČKE
 - lev

 - tiger

  - leopard

  - jaguar

  - gepard

MALE MAČKE
  - ris

  - rdečerjavi ris

  - puma

  - divja mačka

  - črnonoga mačka