ALI VEŠ DA...

... da samčevo  gromko rjovenje je slišati do 8 kilometrov daleč.

...  da imajo mačke  velike oči. Razločujejo barve, značilno pa je tudi prostorsko gledanje. Njihove vidne zmožnosti so pri so pri dnevni svetlobi podobne človeškim, v mraku pa vidijo šestkrat ostreje kot mi.

.... da mišice, ki so v šarenici, lahko hitro spreminjajo premer zenice, zato se oko hitro prilagodi nenadni zatemnitvi.